Kontakty


Oddelenie medzinárodných vzťahov PEVŠ :


Inštitucionálny koordinátor LLP/ERASMUS :

JUDr. Slavomír Rudenko, PhD.
Rektorát, Tomášikova 20, 821 02 Bratislava
+421-2-48208807


Kontaktná osoba LLP :

Ing. Radka Sabová
Oddelenie medzinárodných vzťahov PEVŠ
Rektorát, Tomášikova 20, 821 02 Bratislava
+421-2-48208804Fakulta práva

Prodekan pre bakalárske štúdium a zahraničné vzťahy
JUDr. PhDr. Peter Potasch, PhD.
Fakulta práva PEVŠ, Tomášikova 20, 821 02 Bratislava
+421-2-4820 8817
peter.potasch@uninova.sk


Fakulta ekonómie a podnikania

Prodekan pre vedeckú činnosť a zahraničné vzťahy
Doc. Ing. Juraj Sipko, PhD., MBA
Fakulta ekonómie a podnikania PEVŠ, Tematínska 10, 851 05 Bratislava
+421-2-6820 3615
juraj.sipko@uninova.sk

Fakulta masmédií

Prodekan pre vonkajšie vzťahy
Mgr. Ivan Sečík, CSc.
Fakulta masmédií PEVŠ, Tematínska 10, 851 05 Bratislava
+421-2-6820 3648
ivan.secik@paneurouni.com


Fakulta informatiky

Dekan
Doc. Ing. Martin Šperka, PhD.
Fakulta informatiky PEVŠ, Nevädzová 5, 821 01 Bratislava
+421-2-4828 7307
martin.sperka@paneurouni.com