Všeobecné informácie

Paneurópska vysoká škola (PEVŠ) je súkromná vysoká škola, ktorá rozvíja kreativitu, podporuje moderné riešenia a vzdeláva kvalifikovaných odborníkov pre prax. Bola založená v roku 2004 ako prvá slovenská súkromná vysoká škola pôvodne s právnickým zameraním - pod názvom Bratislavská vysoká škola práva. Od akademického roka 2010/2011 má názov Paneurópska vysoká škola, v súčasnosti má päť fakúlt. Ponúka akreditované, bakalárske, magisterské a doktorandské štúdium v 14-tich akreditovaných študijných programoch. Akreditačnou komisiou má priznané habilitačné a inauguračné pokračovania na Fakulte práva a Fakulte ekonómie a podnikania. Má oprávnenie vykonávať rigorózne konania na Fakulte práva a Fakulte masmédií.

PEVŠ je moderná pedagogická a vedecko-výskumná inštitúcia s výrazným medzinárodným rozmerom vzdelania, kvalitnou jazykovou prípravou študentov . Absolventi sa úspešne uplatňujú na celoeurópskom trhu práce.