PEVS

Paneurópska vysoká škola

Príhovor rektora PEVŠ prof. JUDr. Jána Sváka, DrSc.

 

Medzinárodná konferencia "SPAY" 23.04.2015

1. interdisciplinárna konferencia s medzinárodnou účasťou o sociálno-patologických javoch medzi deťmi, mládežou a mladými dospelými
 

Like magazín obhájil zlato 20.04.2015

Štúrovo pero 2014
 

Prehĺbenie slovensko-indonézskych bilaterálnych vzťahov 17.04.2015

Delegácia z Univerzity Gunadarma na PEVŠ
 

Václav Klaus prednášal na PEVŠ 28.03.2015

Prednáška a beseda s bývalým prezidentom Českej republiky Dr. h. c. prof. Ing. Václavom Klausom, CSc. mala mimoriadny úspech
 

Záujem o štúdium na PEVŠ narastá 17.03.2015

Napriek klesajúcemu počtu absolventov stredných škôl zaznamenáva Paneurópska vysoká škola zvýšený počet záujemcov o štúdium
 

Radan Jünger: Vysokú školu riadim ako podnik 03.02.2015

Aktualizované: Rozhovor s členom správnej rady a novým investorom Paneurópskej vysokej školy Radanom Jüngerom
 

PEVŠ mení výšku a spôsob úhrady školného pre nasledujúci akademický rok 22.01.2015

V súvislosti so zmenou vlastníckej štruktúry zakladateľa Paneurópskej vysokej školy (PEVŠ) pristupuje škola od akademického roku 2015/2016 k zásadným zmenám vo výbere školného.
 

Európska trampolína 15.01.2015

Paneurópska vysoká škola privíta na svojej akademickej pôde študentov stredných škôl, ktorí sa rozhodli zapojiť do projektu "Európska trampolína".
 

Potvrdený nástup strategického investora 19.12.2014

Noví členovia Správnej rady Paneurópskej vysokej školy na včerajšom stretnutí (18.12.2014) so zamestnancami školy potvrdili nástup investičnej skupiny Prosperita a vzdelávacieho holdingu Akademická aliancia ako nových vlastníkov PEVŠ.
 

Medzinárodná konferencia "SPAY"

1. interdisciplinárna konferencia s medzinárodnou účasťou o sociálno-patologických javoch medzi deťmi, mládežou a mladými dospelými
 

Like magazín obhájil zlato

Štúrovo pero 2014
 
Kalendár udalostí
 
 
Naspäť hore