Dr. PAL TAMAS (Maďarsko)

 
 

Funkcia: Pedagóg

Pracovisko: Fakulta masmédií

Dr. Tamas je uznávaným maďarským sociológom a ekonómom. Patril do úzkej skupiny ekonómov, ktorá sa podieľali na prechode od plánovaného hospodárstva z čias socializmu k modelu trhového hospodárstva v demokratickej ére. Na Paneurópskej vysokej škole pôsobí externe, zúčastňuje sa odborných ekonomických konferencií a vedie príležitostné prednášky.

VZDELANIE

V roku 1971 dokončil štúdium na Kyjevskom technologickom inštitúce, kde sa venoval elektronike a kybernetike. Doktorát z makroekonómie a plánovania získal na Univerzite Karla Marxa v Budapešti v roku 1977. Titul PhD. zo sociológie mu udelila Maďarská akadémia vied v roku 1981. V roku 1983 absolvoval študijný pobyt v Britskej akadémii vied, v roku 1985 na MIT v Cambridge, USA.

PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ

Dr. Tamas učil externe Maďarskej žurnalistickej škole (1976-81). V rokoch 1992-98 pôsobil na Inštitúte sociológie na Eötvös Loránd Universite v Budapešti, od roku 1993 tiež na Technickej univerzite v Budapešti, v rokoch 1998-2002 na Ekonomickej univerzite v Budapešti. Medzitým bol hosťujúcim profesorom na Oddelení politických vied na Wesleyan University v Middletown, CT, USA (1991), na Oddelení politických vied na Concordia University v Montreale. Ako uznávaný odborník prednášal na univerzitách po celom svete – v Bratislave, Berlíne, Bostone, Montreale, Vilniuse, Kyjeve, Moskve, Viedni, či Astane.

PRAX

Svoju profesionálnu kariéru začínal ako výskumný pracovník vo Výskumnom ústave Medzinárodnej novinárskej organizácie. Od roku 1974 dodnes pôsobí na Inštitúte sociológie Maďarskej akadémie vied, kde postupne prešiel rôznymi funkciami až do dnešnej pozície riaditeľa. V roku 1995-96 absolvoval výskumno-pracovný pobyt v Berlíne.

VEDECKÁ A PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ

Je autorom mnohých vedeckých publikácií, je členom viac ako dvadsiatich domácich i medzinárodných odborných sociologických organizácií.

FUNKCIE

Bol poradcom maďarskej vlády (1987-89), UNESCO (1983), Univerzity OSN (1988-89), Ministerstva životného prostredia (od 1994), člen pracovnej skupiny pre rozšírenie EÚ pri ministerstve zahraničných vecí Maďarska (1996-98), viceprezident Maďarského národného výboru UNESCO (1997-2002) a poradca prezidenta Maďarského telekomunikačného úradu (1998-2001)

Dr. Tamas hovorí maďarsky, anglicky, nemecky, rusky, francúzsky a poľsky.

 

 
Naspäť hore