PhDr. Zuzana Ihnátová, PhD.

 
 

Funkcia: Pedagóg

Pracovisko: Fakulta masmédií

Skončila bakalárske štúdium na Columbus State University v Georgii, USA v odbore Komunikácia. Magisterské štúdium ukončila na Fakulte masmédií Paneurópskej vysokej škole v odbore Marketingová komunikácia, kde získala aj vedecké hodnosti PhD. a PhDr. v odbore Masmediálne štúdia. Prednášala na medzinárodných vedeckých konferenciách v Turecku, Španielsku, Rakúsku a Česku. Jej súčasný výskum je zameraný na vplyv kultúrnych faktorov v reklame. Je koordinátorkou slovenskej časti medzinárodného projektu LEMEL, ktorý je zameraný na analýzu mediálneho pokrytia problematiky európskych otázok v online priestore.
Od akademického roka 2013/14 pôsobí na Fakulte masmédií Paneurópskej vysokej škole ako odborný asistent. Vyučuje predmety: Marketingová komunikácia, Medzinárodný marketing, Marketing služieb, Interkultúrna komunikácia, Reklamná tvorba a Mediálna prax. V súčasnosti vykonáva funkciu riaditeľky Odboru obchodu a marketingu PEVŠ a zároveň vedie Mediálne centrum PEVŠ.
Počas doktorandského štúdia pôsobila ako šéfredaktorka študentského časopisu LIKE magazín PEVŠ. Teraz je šéfredaktorka slovenského vydania vedeckého časopisu Global Media Journal.

 

Významné publikácie

IHNÁTOVÁ, Z. 2013 Selection of advertisineug appeals in slovak television adversting, IN Creative and Knowledge Society. International Scientific Journal. IN PRINT.
IHNÁTOVÁ, Z. 2013 Trust as a communication factor. Why should I trust you? Challenges for communication in the times of crisis. Regional Conference ICA/ACOP/AE-IC/UMA. 18-19.7.2013. Malaga, Spain. IN PRINT.
IHNÁTOVÁ, Z. 2012 Think global – act local in advertising. Prednáška na medzinárodnej konferencii Society and Media in Intercultural dialogue. November, 2012. Fatih Universitesi, Istanbul, Turkey. IN PRINT.
IHNÁTOVÁ, Z. – SVĚTLÍK, J. 2012 Výber kultúrne kongruentných reklamných apelov. Kolektív autorů. Aktuální výzvy marketingu a jejích uplatnění v praxi. Vedecká statě. Professional Publishing Praha, 2012. ISBN 978-80-7431-090-4.
IHNÁTOVÁ, Z. 2012 Creative strategies as part of the theory of advertising. Pozvaná publikovaná prednáška. In: Sonderausgabe der Wissenschaftszeitschrift. SHW Wien. Mai 2012. ISSN 2074-845X.

 
Naspäť hore