Prof. PhDr. TEODOR KOLLÁRIK, DrSc. (Slovenská republika)

 
 

Funkcia: Profesor

Pracovisko: Fakulta psychológie

 

Prof. Kollárik je uznávaným odborníkom na sociálnu psychológiu, ktorú tiež prednáša na Fakulte psychológie Paneurópskej vysokej školy.

VZDELANIE

Je absolventom Filozofickej fakulty Univerzity Komenského (1967), kde získal aj doktoráty (PhDr., PhD.), docentúru (1982), doktorát psychologických vied (1989) i titul profesora (1993). Absolvoval študijné pobyty v Budapešti (1973), Varšave (1974), Turíne (1991) a Jaroslavli (1993).

PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ

Prof. Kollárik je ostrieľaným pedagógom. V rokoch 1977-99 prednášal na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského, neskôr v Centre ďalšieho a celoživotného vzdelávania UK v Bratislave (1999-2004) a od roku 2002 na Fakulte sociálnych a ekonomických vied UK. Od roku 2011 do roku 2016 bol dekanom prvej a jedinej slovenskej fakulty psychológie – Fakulty psychológie Paneurópskej vysokej školy.

VEDECKÁ A PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ

Prof. Kollárik má na svojom konte bohatú publikačnú činnosť – autorsky sa podieľal na 14 monografiách, siedmich vysokoškolské skriptách a učebniciach, viac ako stovku príspevkov v odborných periodikách. Je taktiež autorom 7 vlastných psychodiagnostických testov a desiatich adaptovaných.

FUNKCIE

Je členom vedeckých rád UK v Bratislave, Filozofickej fakulty UK v Bratislave, Pedagogickej fakulty UKF v Nitre, UKF v Nitre, FSEV UK v Bratislave, PEVŠ v Bratislave, FM PEVŠ v Bratislave a FPs PEVŠ v Bratislave. V minulosti bol predsedom Slovenskej psychologickej spoločnosti pri SAV a prvým podpredsedom Československej psychologickej spoločnosti pri ČSAV.

 

 
Naspäť hore