Konferencie

Cezhraničná spolupráca na podporu cestovného ruchu

Fakulta informatiky PEVŠ spolupracuje na organizovaní medzinárodnej konferencie  a odborného semináru „Cezhraničná spolupráca na podporu cestovného ruchu“ spoločne s partnermi projektu: Generálny konzulát SR v Užhorode, Carpathia Užhorod. Uvedená konferencia sa uskutoční v

stredu 18.mája 2016 o 10.00 hodine kyjevského  času (= o 9.00 hodine stredoeurópskeho času) v priestoroch Hotela Družba v Užhorode.  
Stretnutie určené odborníkom aj širokej verejnosti bude  zamerané na špecifické tematické prehliadky Slovenska a Ukrajiny, partnerstvá a spolupráce cestovných agentúr, na organizácie cestovného ruchu - ich štruktúru, výhody, vyhliadky a problémy - ako aj na vzdelávanie v oblasti cestovného ruchu. Čestným hosťom bude generálna konzulka SR v Užhorode Janka Burianová.

Záujemcovia o účasť na konferencii sa môžu prihlasovať telefonicky na FI PEVŠ do 16.5.2016. Vstup na medzinárodnú konferenciu a poobedňajší odborný seminár je voľný. Program je v prílohe.

Kontakt FI PEVŠ:  e-mail: dekanat.fi@paneurouni.com 

telefón: +421 2 682 036 39 


adresa: Mgr. Miriam Mistríková 

Fakulty informatiky PEVŠ 

Tematínska 10 

851 05 Bratislava

Paneurópska vysoká škola


www.paneurouni.com


Fakulta informatiky Paneurópskej vysokej školy (PEVŠ) dovoľuje si Vás pozvať na medzinárodnú vedeckú konferenciu

Inovatívne metódy vo vzdelávaní a výskume 2015


15. októbra 2015


Miesto konania:

Hotel Gloria Palac ***

salónik

Bottova 1

Košice, Slovenská republika


Zameranie konferencie:

Cieľom konferencie je oboznámiť širšiu verejnosť o projekte „Inovatívne metódy vzdelávania na podporu partnerstiev“ medzi Slovenskom a Ukrajinou, ktorým chceme mapovať kultúrne pamiatky, prírodné zvláštnosti východného Slovenska a Zakarpatskej Ukrajiny najmodernejšími informačno-komunikačnými technológiami. Modernými inovatívnymi metódami vzdelávania študentov a učiteľov na školách a univerzitách prispejeme k zakonzervovaniu súčasného stavu vybraných objektov, ktoré budú podporovať cez atraktívne zobrazenia na web stránkach cestovný ruch Slovenska a Ukrajiny. 

Účastnícky poplatok: vstup voľný 

Kapacita: 80 účastníkov


Záujemcovia o účasť na konferencii sa môžu prihlasovať elektronicky na nasledujúcom hypertextovom odkaze   http://tinyurl.com/konferencia

prípadne na e-mailovej adrese

 

 
Naspäť hore