Úvod

Aikido je japonský druh bojového umenia, typický najmä stratégiou obrany. Je založené na myšlienke neagresivity, rozvíja cvičiaceho jedinca po fyzickej aj psychickej stránke.

Tvorcom a zakladateľom Aikido je japonec Morihei Uešiba.
Význam slova Aikido sa dá voľne preložiť ako cesta harmónie energie (Ai - harmónia, spájať; Ki - energia, duch; Do - cesta)

Aikido neznamená útočiť na nepriateľa, nezahŕňa útočné činnosti, a je založená na zvládnutí techniky obrany. Každá osoba, či už- dospelý muž, mladé dievča alebo dieťa, ktorá pochopí princípy a techniky a naučí sa umenie boja, môže odraziť útok aj silnejšieho nepriateľa.
Aikido - bojové umenie je veľmi mladé, ale stelesňujúce princípy a metódy, ktoré sa vytvárali niekoľko sto rokov.

Aikido technika sa zdokonaľuje v priebehu výcviku. Ale to nie je všetko v aikido. Aikido to je aj filozofia, aj psychológia, aj fyzika. Každý človek v ňom môže nájsť svoj Ja. Netreba zabúdať, že Aikido rozvíja nielen fyzické schopnosti, ale aj duchovné kvality. Rozvoj týchto vlastností prispieva k zvláštnej atmosfére v hale. Je potrebné neustále zameranie a bezpodmienečné vykonávania pokynov učiteľa pri tréningu. Iba týmto spôsobom je možné vyhnúť sa všetkým druhom zranení a dosahovať výsledky.

V aikido, neplatí žiadne súťaženie ale praktizuje sa kata: opakovanie techník, kým sa nestanú obvyklými. Veľkou časťou výcviku je spolupracovať s partnermi na dosiahnutie harmónie medzi nimi. Tradične, jeden z partnerov útočí (tomu sa hovorí uke) a druhý partner sa bráni (tomu sa hovorí tori). Partneri sa striedavo menia. Je dôležité, aby útočiaci partner bojoval čestne a bez strachu z pádu. Preto je veľmi dôležitým aspektom aikido ukemi - umenie chrániť sa pri páde. Čo potrebujete, je v neustála pripravenosť, bez namáhania a uplatňovanie ukemi kedykoľvek.

Predpokladá sa, že aikido je výlučne systém rôznych techník a metód. Je ale potrebné vidieť obrovský rozdiel medzi skutočným súbojom a súbojom v telocvični. Keď tam nie je priestor, aby vystúpili do popredia morálne a psychologické vlastnosti bojovníka. Potom sa môže aj fyzicky slabý človek vyrovnať silnejšiemu. Na základe teórie a praxe Aikido, fyzická sila nie je rozhodujúce pre víťazstvo. Technická a fyzická pripravenosť nie je nič v porovnaní so silou Ducha.

Majster Uešiba, zakladateľ aikido, povedal: „Nikdy sa nepozerajte do očí nepriateľa, inak Vašu myseľ pohltí, nepozerajte sa ani na jeho meč, inak ním zahyniete, nepozerajte sa na súpera, alebo Váš duch bude zničený". Súčasné bojové umenie (budó) - to je rozvoj pozornosti, keď je súper Vami zaujatý, a zostáva pokračovať iba týmto spôsobom.

Ak sú myseľ a pozornosť zameraná na niečo konkrétne, je ľahké ich upútať falošným konaním a oklamať. Je veľmi dôležité dosiahnuť stav, kedy ste pokojný ako navonok tak aj na vnútornej úrovni.

Základným kameňom Aikido je myšlienka harmónie s vesmírom počas súboja, víťazstvo technických zručností a inteligencie. Aikidoka sa transformuje na jednotu s jeho súperom v tej chvíli by nemal byť vedomí samého seba, jednoducho neexistuje. A potom sa telo a myseľ sa stanú jedným a sú vedené silou vôle a ducha. Koniec koncov, silný duch víťazí pred zápasom. Preto sa Aikido zameriava na prirodzený stav tela a ducha, na vnímanie samého seba ako súčasti vesmíru.
Princípy Aikido

Základné princípy aikidó sú začlenená už v samotnom názve tohto bojového umenia.

Preklad z japonského 'ai' znamená harmóniu. Táto harmónia je narušená, keď sa prejdvádza agresia. Úlohou aikido je obnoviť harmóniu.
Aikido od začiatku naznačuje, že každý človek má určité rezervy životnej energie "ki", ktorá je sústredená v centre 'Hara'. Túto energiu možno smerovať do ľubovoľného smeru. V Aikido sa používa zásada riadenej kontroly "do", teda cesta. Protivníkovi je daná sloboda voľne sa pohybovať, kde chce, ale každý jeho pohyb je pod neustálym dohľadom.

Pozornosť ani na chvíľu nepoľavuje.

Všetky techniky v aikido, tak či onak súvisia s kruhovými trajektóriami. Pohyby aikidoka do kruhu umožňuje nie len vyhnúť sa zrážke, ale úplne sprevádzať pohyby útočníka.
Pohyb v aikido sa podobá prúdu vody: mäkkému, poddajnému, ale zároveň ničiaci aj tvrdý kameň. Jedna akcia akoby vyplývala z druhej. V Aikido by mali byť všetky techniky a pohyby elegantné a krásne. Od samého základu, ktorému venuje veľkú pozornosť. Tieto princípy tiež platia na psychologickej úrovni. Skutočný majster vníma myseľ nepriateľa a predvída všetky jeho akcie.

Aikido je rozhodne krokom vpred v porovnaní so všetkými ostatnými bojovnými umeniami. Na rozdiel od tradičných budó, Aikido vyžaduje harmonický svet, a konflikt je považovaný za porušenie tejto celistvosti.

SENSEI
Nobuyuki Watanabe (?? ? ?) sensei sa narodil v 25.07.1930 v Miyazaki, Kyushu, Japonsko.
Od roku 1958 praktizoval aikido a bol od roku 1960 uchideshi O-Sensei Morihei Uešiba v Hombu dojo.
Watanabe Sensei - 8. Dan Shihan Aikido a uči Aikido v Hombu Dojo v Tokiu.
Jeho vlastné dojo sa nachádza v meste Koshigaya vzdialenému jeden a pol hodiny od Tokia

"Myslím, že aikido to je očistenie duše a hľadanie krásy".
Výňatky z rozhovoru s Majstrom Nobuyuki Watanabe (8 dan Shihan Honba Dojo, Tokio) © 1996 Ken Bu Kan Dojo Mníchov. http://www.kenbukai.de/welcome

"Držte pozície!" - Hovorí, žiakom, keď šli domov po Keiko (výcviku). Možno si myslieť, že je to úplne samozrejmé, ale má svoje vlastné dôvody, aby to tak povedal. Keď mal asi päťdesiat rokov, mal plešinu a kvôli krátkozrakosti a astigmatizmu, on bol nútený nosiť okuliare. Ale potom, ako začal pracovať ako chiropraktik všimol si, čo je potrebné pre ľudský organizmus: rovný chrbát a symetria tela. Odvtedy začal narovnávať svoje telo. A rýchlo po tom sa dostavil výsledok jeho samoliečby. U neho sa objavili vlasy a zrak sa vrátil do normálu.

"Telo je ako hlinené rúry. V miestach zhybov sa hromadia nečistoty. Ako narovnať svoju vlastnú chrbticu? Treba narovnať kolená. Neviem si predstaviť aikido techniky s ohnutými kolenami. Keď sú vaše kolená rovné, môžu byť ohnuté. Svaly, ktoré sú ohnuté od samého počiatku odumierajú. Nie možné si predstaviť, ako by sa stojan udržal s ohnutými kolenami. "

Obyčajní ľudia sa zámerne ohýbajú a zámerne narovnávajú. Ale Watanabe-sensei hovorí: "Obyčajne sa pokúšame, napríklad v ikkyo, zodvihnúť svoju ruku aby sa stretla so shomen-uči partnera. Je ale už priveľmi neskoro. Najprv treba posunúť ruky smerom dole. Raketa tiež vzlietne nahor, až keď vyšľahne plamene zdola. V japonskom náboženstvo sa hovorí: "Tam je výsledok, pretože tam je pokoj. Výsledok tu znamená techniku."

Hľadajúc len svoju silu, stanem sa malým a nemôžem rozvíjať Ki.

Je potrebné naťahovať sa. Vytiahnutie tela je veľmi dôležité pre krvný obeh. Dobrý krvný obeh pomáha rozvíjať Ki. Cvičenia na natiahnutie ciev a nervov sú veľmi dôležité. Keď budete ležať mali by ste stiahnuť svoje nohy aby nie len ruky, ale celé telo bolo natiahnuté. Ten, kto je zhrbený, nedosiahne dobré prekrvenie a nebude mať Ki.

Kto hľadá len svoje vlastné sily, sa stáva malý. Vyzerá veľkolepo, keď ľudia chodia, so zatajeným dychom. No len s prirodzeným dýchaním možno dobre vykonávať techniku. Je tiež dôležité udržiavať rovnováhu medzi ľavou a pravou stranou tela. Smer na obloha - zem - to je dostredivá sila, smer vľavo - vpravo - to je odstredivá sily. Môžete dosiahnuť veľkú silu, len ak dosiahnete rovnováhu medzi pravou a ľavou stranu. Je veľkým nedostatkom, keď sily pôsobiace na pravej a ľavej strane nie sú v rovnováhe.

Je veľmi dôležité, aby stáť na jednom mieste a chodiť rovnomerne a mať správne držanie tela. "Najskôr stáť, potom ísť. To je dôležité. Päty pevne na zemi, zadok podsadený, stáť na jednom mieste. Stáť znamená byť pripravený ísť."

"Keď kráčame, noha stojí na jednom bode. Mali by sme prevaľovať z päty, zdvíhajúc palec hore, a robiť rovnomerné kroky, päty k zemi, prstom k nebu. Stúpanie po schodoch je ľahšie, keď sú vaše palce vo vzduchu. Nebo a zem tu hrajú dôležitú úlohu. Hoci si to sotva všímame, ale sila gravitácie Zeme silne vplýva na naše telo." O-Sensei hovoril, že je potrebné spojiť sa s univerzálnou silou a byť v centre vesmíru. To platí aj pre gravitáciu.

"Keď kričíme, my vydychujeme hore. Upriamiť vedomie k oblohe - to je správne, pretože pri tom sa zároveň napriamuje aj telo. Ak to budete robiť vedome, potom aj naše vedomie stúpa. My vydychujeme, ťaháme ruky hore, to nie je ako zvyčajne. Ale je jednoduchšie nafukovať balón, keď ho predtým natiahnete. Ak dýchate s napriameným telom, vzduchu dnu prúdi ľahšie."

Keď sa Majster venuje žiakovi samostatne, trénuje s „bokkenom". Hovorí, že je dôležité sledovať dýchanie. "My kričíme "Ieiiii ", udierajúc mečom, zdvíhajúc ho hore? S výkrikom "Ieiiii" dvíhame meč a potom uderíme. To znamená, že pri výdychu zdvíhame meč.

Majster hovorí, že je potrebné trikrát denne kričať smerom hore k oblohe "Aaaaaa!". Samozrejme že to vyzerá divne, ak sa to praktizuje hocikde a hocikedy. Preto nás naučil spôsob, ktorý sa dá použiť hocikde: dlaň smeruje rovnobežne k zemi mysľou tlačíme nadol. A potom len zodvihneme tvár k nebu a vydýchneme smerom nahor "Aaaaa!".

V aikide treba spojiť svoju energiu s energiou partnera a očistiť telo i dušu

Opustil som svoj post v oddelení štatistiky pri Kabinete ministrov, aby som pochopil Svet Kodžiki. Aikikai Hombu-dojo sa nachádza neďaleko jeho bývalej práce. „Bol som členom džudistického klubu oddelenia štatistiky. Na radu jedného aikidistu som navštívil Hombu-dojo. A keď som uchopil jedného aikidistu za ruku, podarilo sa mi ho hravo hodiť." Bolo to v roku 1958. Odvtedy sa začal venovať aikidu. Hneď založil na svojom oddelení klub aikida a o šesť rokov bez slova z oddelenia odišiel, hoci mal rodinu. Odvtedy patrí do Hombu-dojo. Vo svojich 34 rokoch aj on získal druhý Dan. „Vtedy som ešte nechápal nič z rozprávania Kaisa (o-senseya), veď on stále hovoril o Bohu. Preto som začal čítať Kodžiki (klasické náboženské dielo). Myslel som si, že ak pochopím Kodžiki, peniaze pre mňa stratia cenu. V aikide treba spojiť svoju energiu s energiou partnera a očistiť svoje telo i dušu. Silou sa to však dosiahnuť nedá. Kokyo (sila dychu) - je samostatná očista. Preto možno povedať, že v aikide sú náboženské aspekty."

Jeho záľubami sú iaido a shakuhachi (bambusová flauta). Čaj, ktorý mu podal jeho Majster, mal neuveriteľnú chuť. Čajové lístky boli celkom obyčajné, ale rovnaké čajové lístky doma nechutili tak isto. Ten, kto to chápe, má pomerne vysokú úroveň myslenia. Keď uvidel techniku "bezdotykového vrhnutia" predvedenú Majstrom, neveril. Ale po niekoľkých rokoch ju dokázal aj sám predviesť. Opisuje ju takto: „Jednoducho opisujem vo vzduchu geometrické tvary. Ako majster kaligrafie, ktorý kreslí vo vzduchu obrovské písmená. Vtedy vzniká trenie medzi chladným a horúcim vzduchom. Keď človek úplne prijme partnera, zvyšuje sa Ki a rastie láska. Bez lásky partner nepríde. Láska je stav vzduchoprázdna. Keď je vzťah s partnerom prázdny, to je Ki. Netreba vrhať účelovo. Tento zvláštny jav, ktorý mnohí nechápu, totiž vzniká z bežného pohybu ".

"Myslím, že piť vodu je aikido. Dotýkame sa pohára vody. To je moja predstava o aikide. Keď sa dotýkame pohára vody, mimovoľne sa nakláňame. Táto póza vyjadruje vďačnosť. Nepijeme, keď sa nakláňame dozadu. V tomto ponímaní kontakt so sebou samým je tiež aikido. Pri sklonení alebo vďakyvzdaní vzniká pocit slobody. Ak vás ovládne takýto pocit, potom vidíte viac, veď priamka pohľadu smeruje vyššie. Ako sieť - ak sa rozvinie, súper sa do nej chytí."

Správne držanie tela, rovnováha tela, ľúbiť, stretávať sa a ďakovať. Touto cestou sa dajú dosiahnuť techniky Ki. A rozlúštili ste hádanku s čajom?

 
Naspäť hore