Akademický senát PEVŠ

REKTORÁT
1. Ing. Radka Straková

FAKULTA PRÁVA
2. JUDr. Daniela Čierna, tajomníčka
3. JUDr. Andrej Karpat, PhD., predseda
Štud. časť:
4. Mgr. Jozef Caban
5. Bc. Michael Válek

FAKULTA EKONÓMIE A PODNIKANIA
6. Mgr. Vladimír Bacišin, PhD.
7. doc. Ing. Soňa Chovanová-Supeková,PhD.
Štud. časť:
8. Ing. Rastislav Martiška
9. Mária Kullová

FAKULTA MASMÉDIÍ
10. doc. PhDr. Zora Hudíková, PhD., podpredseda
11. MgA. Yvonne Vavrová
Štud. časť:
12. Roman Doležal, podpredseda
13. Mgr. Maroš Rojko

FAKULTA INFORMATIKY
14. doc. Ing. Martin Šperka, PhD.
15. prof. RNDr. Frank Schindler, PhD.
Štud. časť:
16. Bc. David Fico

FAKULTA PSYCHOLÓGIE
17. doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
18. PhDr. Beáta Dvorská, PhD.
Štud. časť
19. Mgr. Mária Mehešová
20. Patrícia Kmeťová

 
Naspäť hore