Veda a Výskum

Prioritou Paneurópskej vysokej školy v oblasti vedy a výskumu je vedecko-výskumná práca, ktorá prináša pôvodné a spoločensky aktuálne poznatky. Tieto plne korešpondujú s akreditovanými študijnými programami školy. Prezentácia výsledkov výskumnej práce má formu vedecko-teoretických podujatí a vedecko-publikačných aktivít.

Medzi priority vedeckej činnosti patrí aj vedecko-pedagogická práca; priebežne sa aktualizuje obsah výučby, zvyšujú sa požiadavky na vedecké časti individuálnych študijných plánov doktorandov a v neposlednom rade ide aj o  vyhľadávanie talentovaných študentov a ich zapájanie sa do vedeckej práce formou študentskej vedeckej a odbornej činnosti.

V centre pozornosti je aj vedecko-popularizačná, vedecko-organizačná a  vedecko-praktická činnosť.. Hlavnou úlohou zostáva posilňovanie integrovania úspešne sa rozvíjajúcich súčastí vedy a taktiež rovnomernejšieho podielu akademických zamestnancov školy na výskumnej a publikačnej práci.

Počet výskumných pracovníkov v roku 2012

Počet výskumných pracovníkov k 31.12.2012 bol: 4,00

Priemerný počet výskumných pracovníkov za rok 2012 bol: 3,16

Priemerne prepočítaný stav výskumných pracovníkov za rok 2012 bol: 3,16

 

 

Anketa

Aké informácie hľadáte na webovej stránke PEVŠ
Aktuality
2172 hlasov (28%)
 
Štúdium na PEVŠ
3389 hlasov (43%)
 
Veda a výskum
581 hlasov (7%)
 
Knižnica
1010 hlasov (13%)
 
Iné
722 hlasov (9%)
 
Počet hlasujúcich: 7874
 
Naspäť hore