ERASMUS študenti

Počet študentov vyslaných do zahraničia v rámci programu ERASMUS v akad. roku 2012/2013 pre jednotlivé fakulty

 SPOLU Študijný pobyt Stáž
Fakulta práva 47 40 7
Fakulta ekonómie a podnikania 9 8 1
Fakulta masmédií 23 21 1
Fakulta informatiky 0 0 0
Fakulta psychológie 0 0 0
Spolu 78 69 9

Počet študentov vyslaných do zahraničia v rámci programu ERASMUS v akad. roku 2011/2012 pre jednotlivé fakulty

 SPOLU Študijný pobyt Stáž
Fakulta práva 37 32 5
Fakulta ekonómie a podnikania 12 11 1
Fakulta masmédií 19 19 0
Fakulta informatiky 1 1 0
Fakulta psychológie - - -
Spolu 69 63 6

 

 

 

 

 

       

Anketa

Aké informácie hľadáte na webovej stránke PEVŠ
Aktuality
2658 hlasov (28%)
 
Štúdium na PEVŠ
4037 hlasov (42%)
 
Veda a výskum
752 hlasov (8%)
 
Knižnica
1200 hlasov (13%)
 
Iné
921 hlasov (10%)
 
Počet hlasujúcich: 9568
 
Naspäť hore