ERASMUS študenti

Počet študentov vyslaných do zahraničia v rámci programu ERASMUS v akad. roku 2012/2013 pre jednotlivé fakulty

 SPOLU Študijný pobyt Stáž
Fakulta práva 47 40 7
Fakulta ekonómie a podnikania 9 8 1
Fakulta masmédií 23 21 1
Fakulta informatiky 0 0 0
Fakulta psychológie 0 0 0
Spolu 78 69 9

Počet študentov vyslaných do zahraničia v rámci programu ERASMUS v akad. roku 2011/2012 pre jednotlivé fakulty

 SPOLU Študijný pobyt Stáž
Fakulta práva 37 32 5
Fakulta ekonómie a podnikania 12 11 1
Fakulta masmédií 19 19 0
Fakulta informatiky 1 1 0
Fakulta psychológie - - -
Spolu 69 63 6

 

 

 

 

 

 
Naspäť hore