ERASMUS študenti

Počet študentov vyslaných do zahraničia v rámci programu ERASMUS v akad. roku 2011/2012 pre jednotlivé fakulty

 SPOLU Študijný pobyt Stáž
Fakulta práva 37 32 5
Fakulta ekonómie a podnikania 12 11 1
Fakulta masmédií 19 19 0
Fakulta informatiky 1 1 0
Fakulta psychológie - - -
Spolu 69 63 6

 

 

 

 

 

Anketa

Aké informácie hľadáte na webovej stránke PEVŠ
Aktuality
2184 hlasov (28%)
 
Štúdium na PEVŠ
3405 hlasov (43%)
 
Veda a výskum
581 hlasov (7%)
 
Knižnica
1011 hlasov (13%)
 
Iné
723 hlasov (9%)
 
Počet hlasujúcich: 7904
 
Naspäť hore