Grantová činnosť za rok 2011

Fakulta práva

Suma

Grant udelil

Suma grantových prostriedkov z agentúry APVV

0,0 €

Suma grantových prostriedkov zo zahraničných grantov

0,0 €

Suma ostatných výskumných grantov (okrem štrukturálnych)

16 429 €

Rada vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality
(10 000,0€)
Inštitucionálny grant (6 429,0 €)

 

Fakulta Ekonómie a podnikania

Suma

Názov projektu

Suma grantových prostriedkov z agentúry APVV

5 200,0 €

projekt "Komparatívna štúdia príjmovej situácie slovenských a slovinských domácností v rôznych etapách finančnej a hospodárskej krízy"

Suma grantových prostriedkov zo zahraničných grantov

43 031,0 €

projekt "Continuing Professional Development best-practice framework for EU employers of engineers and technicians", Multilateral Project;

Partner Institutions: The Institution of Engineers od Ireland, Dublin, LLP/LdV/TOI/2010/IRL - 502, Štrukturálne fondy EÚ - Leonardo da Vinci

Suma ostatných výskumných grantov (okrem štrukturálnych)

0,0 €

 

 

 
Naspäť hore