Doc. JUDr. Anton Dulak, PhD.

Žiadosť v odbore 3. 4. 11 Občianske právo, podaná 26. 8. 2016, externý uchádzač

Prerušenie konania na odstránenie nedostatkov: od 16. 9. 2016  do 7. 10. 2016

 1. ...
 2. ...
 3. ...
 • habilitačna komisia:

Predseda: ...

Členovia:

 1.  ...
 2.  ...
 3.  ...
 • návrh komisie
 • dátum konania prednášky a obhajoby práce: ...
 • rozhodnutie vedeckej rady
 • prezenčná listina vedeckej rady
 
Naspäť hore