doc. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD.

  • Oponenti práce a oponentské posudky:

1.    prof. PhDr. Andrej Tušer, CSc. – Fakulta masmédií Paneurópskej vysokej školy v Bratislave
2.    prof. PhDr. Jan Barták, DrSc. – Katedra sociální a mediální komunikace University Jana Amose Komenského Praha (ČR)
3.    Univ. Prof. DDr. Dr. h.c. mult. Peter Linnert - Sales Manager Akademie Wien (Rakúsko)

 
Naspäť hore