Vedecké časopisy

Škola vydáva vedecké časopisy „Notitiae ex Academia Bratislavensi Iurisprudentiae“,„Ekonómia a podnikanie“ a „ Creative and Knowledge Society“. Zameriavajú sa na a aktuálne a odborne náročné problémy právnickej a ekonomickej teórie a praxe (resp. iné súvisiace spoločenské problémy). Obsah časopisov, odborná úroveň autorov príspevkov a ich náročné oponovanie posilňuje hodnotu časopisov aj ich uznanie odbornou a laickou verejnosťou.

V centre pozornosti je publikačná aktivita študentov doktorandských študijných programov. Orientuje sa na problematiku, ktorá súvisí s témami ich dizertačných prác. Vedecká úroveň ich publikácií sa skvalitňuje, čo zvyšuje garancie, že budú aj v nasledujúcich rokoch napĺňané akreditačné kritériá v tejto oblasti.

 

 
Naspäť hore