Výberové konania

Funkčné miesta vysokoškolských učiteľov 15.02.2017

• funkčné miesto „docent“ v študijnom odbore 3.4.7 Trestné právo
 

Funkčné miesta vysokoškolských učiteľov 11.11.2016

• funkčné miesto „profesor“ v študijnom odbore 3.1.9. Psychológia
• funkčné miesto „docent“ v študijnom odbore 3.1.9. Psychológia
 
Stránka
Ukáž položiek na stránku

 

 
Naspäť hore