Výberové konania

Funkčné miesta vysokoškolských učiteľov 08.11.2016

• funkčné miesto „profesor“ v študijnom odbore 3.1.9. Psychológia
• funkčné miesto „docent“ v študijnom odbore 3.1.9. Psychológia
 

Pracovná pozícia: Odborný referent - knihovník 02.11.2016

Informácia o voľnom pracovnom mieste
 
Stránka
Ukáž položiek na stránku

 

 
Naspäť hore