Aktivity projektu

1. Podpora infraštruktúry interného manažmentu CTP do praxe a podpora riadenia práv duševného vlastníctva
Aktivita 1.1 – vypracovanie projektu na zriadenie útvarov manažmentu CTP a jeho implementácia
Aktivita 1.2 – vypracovanie expertíz a odborných posudkov k projektom – SAV
Aktivita 1.3 – vypracovanie projektu systému ochrany duševného vlastníctva a jeho implementácia
2. Zabezpečenie činnosti manažmentu CTP
Aktivita 2.1 – prevádzka činností útvarov CTP
3. Transfer poznatkov výskumu a vývoja do praxe
Aktivita 3.1 – vypracovanie projektu transferu poznatkov do praxe
Aktivita 3.2 – implementácia projektu transferu poznatkov do praxe
4. Vybudovanie informačnej a komunikačnej platformy
Aktivita 4.1 – vytvorenie projektu informačnej a komunikačnej platformy centra a jeho implementácia

       

Anketa

Aké informácie hľadáte na webovej stránke PEVŠ
Aktuality
2623 hlasov (28%)
 
Štúdium na PEVŠ
3985 hlasov (42%)
 
Veda a výskum
722 hlasov (8%)
 
Knižnica
1170 hlasov (12%)
 
Iné
899 hlasov (10%)
 
Počet hlasujúcich: 9399
 
Naspäť hore